American Academy in Bratislava

6th - 12th Grade

Studujte na mezinárodní škole v Bratislavě. Díky unikátní vzdělávací koncepci poskytujeme studentům příležitost objevovat a specializovat se, nalézt svůj talent a využít ho.
Pavel Novák

Family-like environment

Andrés Morales

Head of American Academy in Bratislava

American Academy in Bratislava je škola s inovativním a unikátním přístupem ke vzdělávání. Naši mezinárodní školu se snažíme vést tak, aby byl student vždy na prvním místě a mohl se rozvíjet v rámci projektové výuky. Naši studenti dostávají prostřednictvím různých aktivit a cvičení příležitost získat dovednosti, které jim budou opravdu užitečné v životě. Naši učitelé se nezaměřují jen na jednotlivé studenty, ale ve výuce často využívají i práci ve skupinách. To napomáhá k tomu, aby byli studenti schopni přijít s kreativním a efektivním řešením problémů, kterým čelí ve svém každodenním životě. Studenti na naší škole rostou i akademicky. American Academy je unikátní tematickými týdny, na kterých bude společně pracovat celá škola. Každý trimestr na týden změníme koncept výuky a budeme se věnovat projektům: Fear, Cultures Around the world a Films on Life and Death.

Kvalitní americké vzdělání

American Academy je síť amerických škol v Praze, Brně a Bratislavě. Celá síť American Academy podléhá jednomu vzdělávacímu konceptu. Záleží nám na tom, aby se American Academy neustále posouvala a vycházela vstříc studentům a rodičům. Na konci každého trimestru probíhá mezi rodiči a studenty anonymní dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost se školou.

Zakládáme si na individuálním přístupu, profesionalitě a otevřenosti našich učitelů, proto nás těší, že naprostá většina rodičů vnímá naše učitele jako velmi vstřícné a otevřené. American Academy vnímají jako vysoce kvalitní vzdělávací instituci a všichni uvedli, že se na škole jejich dítě cítí bezpečně.

Absolutní prioritou American Academy je vést studenty k výborným akademickým výsledkům skrze kvalitní vzdělávací program připravující studenty na studium vysokých škol po celém světě. Naši studenti dosahují nadprůměrně dobrých výsledků v porovnání s jejich vrstevníky v USA ve standardizovaných testech HSGE, s průměrným percentilem 70.

Proč studovat na american academy

Svoboda při výběru
předmětů
Rozdělení předmětů
podle úrovně obtížnosti
Výuka
slovenského jazyka
Zkušení učitelé
z celého světa
Advanced placement
a stem program
65 studentů
v akademickém roce 2020/21
Rodinné
prostředí
Dveře ke studiu na
univerzitách po celém světě

Nabídka předmětů

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto našim studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
Publishing 1
Journalism 2
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
International Relations 2
World History 3
Systems of Governments 1
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
German I 3
Slovak I for Foreigners 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
PE & Health 1
Business 1
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2020/21. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

Tematická vyuka

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako je komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.
Halloweek

Fear a Escape Rooms byla témata vůbec prvního tematického týdne na American Academy in Bratislava. Trval od 21. do 26. října, ale předcházelo mu mnoho příprav. Studenti se rozdělili do tří projektových skupin: Byznys, Bunkr, Nemocnice. Skupina “Byznys” byla zodpovědná za propagaci, prodeje lístků, finance a péči o návštěvníky. Další dvě skupiny se zaměřily na tvorbu specifických únikových místností. Studenti a učitelé pracovali společně a učili se o psychologii strachu v zábavním průmyslu, jak zvládnout vedení projektu a spolupracovali při prezentování výsledných únikových místností veřejnosti. Podívat se přišly desítky spokojených návštěvníků, kteří přicházeli ve čtvrtek, v pátek a v sobotu a snažili se dostat ze zamčených místností v časovém limitu.

Group

Přijímací řízení

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a psaná esej. V akademickém roce 2020/21 máme místo pro 65 studentů.
Přihláška
Esej
Osobní pohovor
Podat přihlášku
Cena za studium
2020/2021
Middle School
6st - 8th
8 125 EUR
High School
9st - 12th
9 375 EUR

Profil absolventa
- 2019 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

Den otevřených dveří
na American Academy

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni. Rádi vám na Dni otevřených dveří nebo individuálním setkání ukážeme školní prostory a vysvětlíme, jak fungují naše vzdělávací metody. Den otevřených dveří probíhá od 16:00 do 18:00.

Kontaktujte nás

* povinné údaje

Ze života školy