American Academy in Brno

6th - 12th Grade

Studujte na mezinárodní škole v Brně. Díky unikátní vzdělávací koncepci poskytujeme studentům příležitost objevovat a specializovat se, nalézt svůj talent a využít ho.
Pavel Novák

Individual approach

Pavel Novák

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, která vychovává leadery 21. století. S naším unikátním spojením amerického kurikula a projektové výuky, nabízíme studentům velké množství předmětů, které mohou studovat, a co více, jak přemýšlet kreativně a použít to, co umí. Naši studenti získávají dovednosti, které využijí v budoucím životě: spolupráce, tvorba prezentací, analýza dat, práce s lidmi z celého světa, řešení problémů a dívají se na věci s nadhledem.

Našim hlavním cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny studenty, ve kterém budou plně rozvíjet svůj potenciál. Věříme, že každý student je jedinečný, k učení přistupuje jinak a zaslouží si individuální přístup od svých učitelů.

Všichni zaměstnanci školy a studenti pracují na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde se ke každému přistupuje s respektem jako k přátelům, partnerům a spolupracovníkům.

Nemůžeme vědět, co pro studenty budoucnost chystá. Proto se American Academy in Brno zaměřuje na výchovu kreativních, otevřených studentů, kteří nemají problém vyjádřit sami sebe a dokáží se přizpůsobit různým prostředím a být opravdovými tzv. global citizens.

Kvalitní americké vzdělání

American Academy je síť amerických škol v Praze, Brně a Bratislavě. Celá síť American Academy podléhá jednomu vzdělávacímu konceptu. Záleží nám na tom, aby se American Academy neustále posouvala a vycházela vstříc studentům a rodičům. Na konci každého trimestru probíhá mezi rodiči a studenty anonymní dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost se školou.

Zakládáme si na individuálním přístupu, profesionalitě a otevřenosti našich učitelů, proto nás těší, že naprostá většina rodičů vnímá naše učitele jako velmi vstřícné a otevřené. American Academy vnímají jako vysoce kvalitní vzdělávací instituci a všichni uvedli, že se na škole jejich dítě cítí bezpečně.

Absolutní prioritou American Academy je vést studenty k výborným akademickým výsledkům skrze kvalitní vzdělávací program připravující studenty na studium vysokých škol po celém světě. Naši studenti dosahují nadprůměrně dobrých výsledků v porovnání s jejich vrstevníky v USA ve standardizovaných testech HSGE, s průměrným percentilem 70.

Proč studovat na american academy

Svoboda při výběru
předmětů
Rozdělení předmětů
podle úrovně obtížnosti
Výuka
českého jazyka
Zkušení učitelé
z celého světa
Advanced placement
a stem program
55 studentů
v akademickém roce 2020/21
Rodinné
prostředí
Dveře ke studiu na
univerzitách po celém světě

Nabídka předmětů

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto našim studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
English Literature & Composition 3
World Literature 3
AP English Literature 3
Creative Writing 2
Poetry 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
AP Calculus AB* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
Humans and Their Worlds 2
20th Century History 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
German II* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Environmental Science 3
Zoology 1
Anatomy 1
Genetics 1
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Introduction into Business 1/3
Personal Development 1/3
Public Speaking 1/3
Dance Fit 1
CrossFit 1
Journalism 1
Art 1
English as a Second Language 1
CZch Language Arts 1
SAT Math Preparation 1/3
Graphic Design 2/3
Body & Mind Wellness 1
American Cinema 1
Running Club 1/3
Habitable Planer 1
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2020/21. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

Tématická výuka

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako je komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.
Networking-up

Toto byl jeden z nejvíce náročných tematických týdnů, který naši studenti zažili. Dostali za úkol zorganizovat jejich vlastní podnikatelskou konferenci, včetně zajištění místa a připravení programu pro jednotlivé přednášející. Studenti se starali o celý rozpočet, navázali kontakt s byznysovými partnery a museli se vypořádat také s pocitem odmítnutí. Získali cenné dovednosti, které budou moci aplikovat v pracovním životě. Výsledkem byla skvělá konference pořádaná na Brněnském výstavišti, která přilákala různé skupiny lidí včetně studentů a podnikatelů.

Group
Problems of Today and Solutions for Tomorrow

Studenti museli využít svou kreativitu a připravit představení, které se týkalo problémů a otázek, kterým čelí mladí lidé v jejich věku. Napsali nebo si vybrali text, který se zabýval různými tématy včetně toho, jak nás ovlivňují média, problémy s mentálním zdravím, hladomor, udržitelnost a další. Nachystali si celé představení a pravidelně jej nacvičovali. Výsledek byl nad očekávání kteréhokoliv z učitelů American Academy a v rodičích zanechalo silný dojem.

Group
Scare-o-rama

Vůbec první zkušenost našich studentů s tematickým týdnem na American Academy byla oslava Halloweenu, kterou se rozhodli pojmenovat „Scare-O-Rama“. Během tohoto týden dlouhého projektu se studenti rozdělili do různých organizačních skupin a každý dostal svůj úkol, který měl napomoci úspěchu celé akce. S minimální asistencí svých učitelů se věnovali marketingu, občerstvení, tematickým aktivitám jako malování na obličej, vyprávění strašidelných příběhů a dekorace. Největším úspěchem byla kompletní přeměna jedné třídy na úžasně děsivé bludiště, které si mohl užít každý, kdo se odvážil vstoupit. Scare-O-Rama opravdu ukázala, že studium na American Academy dalece přesahuje jen výuku ve třídách.

Group

Přijímací řízení

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a psaná esej. V akademickém roce 2020/21 máme místo pro 55 studentů
Přihláška
Esej
Osobní pohovor
Podat přihlášku
Cena za studium
2020/2021
Middle School
6st - 8th
211 000 Kč
High School
9st - 12th
231 000 Kč

Profil absolventa
- 2019 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

Den otevřených dveří
na American Academy

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni. Rádi vám na Dni otevřených dveří nebo individuálním setkání ukážeme školní prostory a vysvětlíme, jak fungují naše vzdělávací metody. Den otevřených dveří probíhá od 16:00 do 18:00.

Kontaktujte nás

* povinné údaje

Ze života školy