American Academy in Prague

1st - 12th Grade

Študujte na medzinárodnej škole v Prahe. Vďaka unikátnej vzdelávacie koncepcii poskytujeme študentom príležitosť objavovať a špecializovať sa, nájsť svoj talent a využiť ho.

We teach differently

Yvonne Crawford

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je najmodernejšia škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. Ponúkame americké kurikulum a projektovú výučbu, ktorá umožňuje študentom vybrať si predmety, ktoré ich zaujímajú. Pripravujeme študentov na štúdium na najlepších univerzitách na svete a pomáhame im stať sa skutočnými tzv. global citizens, ktorí pretvárajú svet okolo seba.

American Academy je unikátna tematickými týždňami, ktoré študentov učia, ako spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ako zostaviť silný tím a myslieť kreatívne, keď hľadajú riešenie problémov mimo školskej triedy. Naša škola a učitelia pomáhajú vytvárať na škole prostredie, kde študenti môžu rásť ako jedinečné osobnosti a spolu s ostatnými študentmi pracovať na skvelom prostredí na štúdium.

Kvalitné americké vzdelanie

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave. Celá sieť American Academy podlieha jednému vzdelávaciemu konceptu. Záleží nám na tom, aby sa American Academy neustále posúvala a vychádzala v ústrety študentom a rodičom. Na konci každého trimestra prebieha medzi rodičmi a študentmi anonymný dotazníkový prieskum, ktoré zisťuje spokojnosť so školou.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa na škole ich dieťa cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na štúdium na vysokých školách po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch HSGE, s priemerným percentilom 70.

V septembri 2020 spúšťame nový STEM Program (veda, technológie, inžinierstvo, matematika). Hlavným cieľom programu je zoznámenie žiakov s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a naučenie ich aplikácie v praktickom živote a budúcej kariére.

Prečo študovať na american academy

SLOBODA PRI VÝBERE
PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV
PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA
ČESKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA
Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT
A STEM PROGRAM
160 študentov
v akademickom roku 2020/21
RODINNÉ
PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA
UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE
Gear

Stem program

V septembri 2020 spustíme náš dlho pripravovaný STEM Program (veda, technológie, inžinierstvo, matematika). Našou ambíciou je vybudovať program, ktorý bude zrovnateľný so STEM programami na najkvalitnejších amerických súkromných školách. Počet prijatých študentov bude obmedzený na 10 na celú middle school (do 6. a 7. ročníka) a na 12 na high school (do 9. a 10. ročníka). Študenti STEM programu budú prvé štyri vyučovacie hodiny študovať spolu so študentmi všeobecného programu. Po štyroch vyučovacích hodinách sa oddelia a budú študovať jeden z troch špeciálnych blokov, Software a Computer science, Science, Engineering a Technology, Robotics, ktoré sa budú počas týždňa striedať.

Vzdelávanie v programe STEM bude napĺňať svetovo požadovaný trend výučby v oblasti technológie, inžinierstva, prírodných vied a matematiky. Základným predpokladom vzdelávacieho programu je zoznámenie žiakov s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a naučenie ich aplikácie v praktickom živote a budúcej kariére.

RnDr. Jakub Haláček

Zástupca riaditeľa STEM

Jakub Haláček vyštudoval teoretickú fyziku na Karlovej univerzite a po ukončení štúdia začal pracovať na PORGu ako učiteľ fyziky. V priebehu posledných 8 rokov mimo výuky pracoval ako “admissions counselor” pre školy PORG, viedol jediný český robotický tím, ktorý sa zúčastňuje FIRST Robotics Competition, pripravil online kurz AP Physics 1, prešiel školeniami ako je AP Seminar, alebo školeniami vo Fínsku a v Oxforde. Tiež sa zúčastnil konferencie Microsoft ALICE Envisions the Future a mnohých ďaľších.

Bloky Stem programu

Software
Software a Computer science

Programovanie, algoritmické myslenie a správne využitie výpočtového výkonu a SW nástrojov.

Algoritmické myslenie, základné a pokročilé programovanie, tvorba a práca s WEB-om, multimédiami, vývoj PC hier, či mobilných aplikácií.

Základné PC znalosti - bezpečnosť, cloudové služby, dátové toky a využitie znalostných a výpočtových nástrojov. Porozumenie informačným tokom, kritické hodnotenie zdrojov, bezpečnosť siete a zabezpečenie.

Strojové učenie, umelá inteligencia v praxi, cloudové riešenia, BigData - pochopenie a práca s nimi, …

Typografické zásady a kvalitný písaný prejav

Chip
Science, Engineering a Technology

IoT (Internet of Things) – základné a pokročilé riešenia

Hardware – počítače, servery, siete, mobilné technológie

Mikroelektronika – Micro:bit, arduino, Raspberry Pi

3D kreslenie a modelovanie. Design a výroba. Cesta od nápadku k produktu

Veda v praxi i v teórii. Návrhy experimentov, vyhodnotenie a interpretácia dát.

Problem-solving pri riešení úloh, kritické myslenie a orientácia v meniacom sa svete technológií.

Robot
Robotics

Príprava na rôzne súťaže, ako napr. LEGO, VEX robotics, FIRST robotics

Podpora tvorivosti, tímovej práce, kreativity a rozvoj manuálnej zručnosti

Súťaženie vedie k orientácii na cieľ a schopnosti viesť, spolupracovať, plánovať a komunikovať

Robotika je integrujúcim a zábavným prvkom STEM programu.

3D kreslenie a modelovanie, cesta od designu k produktu, SAM Labs

Manuálne zručnosti a ručná tvorba

CNC výroba podľa modelu

Ponuka predmetov

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
Business Communication* 1
Poetry & Lyrics 1
Publishing 1
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
United States History 3
International Relations 2
Psychology 3
Microeconomics* 1
Macroeconomics* 1
World History 3
AP Economics* 3
Current Events 1
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
Spanish III* 3
Chinese I 3
Chinese II* 3
Chinese III* 3
German I 3
German II* 3
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology* 3
AP Computer Science Principles* 3
Conceptual Physics 3
Physics* 3
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Academic English and Writing Support 3
Business I 2
Personal Finance 1
CZch for Native Speakers* 3
CZch for Non-Native Speakers* 3
Health & Nutrition & Wellness 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

Tematické týždne

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti ako je komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativity, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.
Magic and Mysteries

Počas tematického týždňa toho študenti zažili kopec – niektorí išli navštíviť únikové miestnosti v Prahe, iní si šli pozrieť strašidelné sochy, ďalší išli na výlet do jaskýň a posledná skupina sa vydala na výlet do Kutnej Hory. Všetko, čo zistili, potom použili k zorganizovaniu vlastného projektu s rovnakou magickou a mysterióznou tematikou.

Finálne projekty zahrňovali už známy Haunted House, vlastnú únikovú miestnosť, podcast, charitatívny predaj sladkostí či umeleckú výstavu. Výťažok s Haunted House, únikových miestností a predaja sladkostí sme venovali na SOS Dětské vesničky.

Group
The River

Na začiatku si museli študenti položiť niekoľko otázok týkajúcich sa toho, ako rieky menili ľudskú históriu a ako teraz ľudia menia rieky. Keď bol zoznam otázok hotový, študenti vybrali svoje preferencie a učitelia im vytvorili rozvrh tematického týždňa priamo na mieru. Niektoré z workshopov prebiehali priamo v škole, iné v starej čistiarni odpadových vôd, niektorí študenti išli preskúmať Plzeň, splavovali rieku, tvorili umelecké diela, krátky film a ďalší sa vydali na dvojdenný výstup popri Labe. Na konci týždňa sa celá škola zišla a každá skupina prezentovala výsledky projektov: pieseň, niekoľko videí a satirické predstavenie. Škola tiež vytvorila galériu s kresbami, hrami a ďalšími vizuálnymi prezentáciami toho, čo sa študenti počas tematického týždňa naučili.

Group
Treasures of Prague

Skupiny študentov a učiteľov preskúmali skvosty Prahy: múzeá, pamiatky, jedlo, dopravu, pamätihodnosti, rieku a ľudí. Za zmienku stoja výlety a workshopy, ktoré zahrňovali Židovskú synagógu, pešiu prehliadku skrytých miest v Prahe a prednášku pamätníka holokaustu. Počas štvrtka každá skupina vytvorila špeciálnu tour a bojovú hru. Študenti potom sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnosť vidieť Prahu očami svojich spolužiakov. Víťaz najlepšej tour a bojovej hry vyhral pizza párty.

Nakoniec študenti zložili pieseň, vytvorili prezentáciu alebo aj webové stránky, ktoré zachytili, čo všetko sa počas tematického týždňa naučili. Nasledovalo celoškolské ohodnotenie projektu, pri ktorom študenti prezentovali svoje finálne produkty.

Group

Prijímacie konanie

Nečakajte rozsiahle testy, pri uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nsá veľkú rolu hrá osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 160 študentov.
PRIHLÁŠKA
Esej
Osobný pohovor
Test z matematiky
Len pre stem program
Podať prihlášku
Cena za štúdium
2020/2021
Lower School
1st - 5th
290 000 Kč
Middle School
6st - 8th
325 000 Kč
High School
9st - 12th
350 000 Kč
STEM Program Middle School
7st - 8th
360 000 Kč
STEM Program High School
9st - 10th
385 000 Kč

Profil absolventa
- 2019 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

Deň otvorwných dverí
na American Academy

Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, že vyučovanie môže byť zábavné a podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni. Radi vám na Dni otvorených dverí alebo individuálnom stretnutí ukážeme školské priestory a vysvetlíme, ako fungujú naše vzdelávacie metódy. Deň otvorených dverí prebieha od 16:00 do 18:00.

Kontaktujte nás

* povinné údaje

Zo života školy